"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Feb 19, 2017

EQM shift 2

Buổi trao giấy chứng nhận thăng tiến cho anh em EQM  ca 2^^từ trái sang Nam ,Sơn, A Long shifft leader , E Tuấn , E thao, E Hường, E tiến, E Huấn, E Thiết, E Hoạt , A Phương, A Toàn, Diễn, E Tuấn Anh, Em Bộ

Xét Thăng Tiến đợt 1: E Nam , Sơn, E Bộ

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript