"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Feb 8, 2018

CÙNG HỌC LẬP TRÌNH PLC VỚI HMI WEINTEK 8071IE P1.

TẠO 1 PROJECT VÀ SET 1 KẾT NỐI VỚI PLC
B1. VÀO EDIT-> SYSTEM PARAMETER
B2. TẠO MỘT NÚT BẤM ĐƠN GIẢN VÀ KẾT NỐI VỚI MÀN HÌNH THÔNG QUA PHẦN MỀM VNC VIEWER


B3.THỰC HÀNH LẬP TRÌNH LÀM QUEN VỚI GIAO DIỆN

  • GIAO TIẾP VỚI NÚT BẤM
  • SỬ DỤNG FUNTION KEY DI CHUYỂN QUA LẠI GIỮA CÁC TAB
  • TẠO ĐỒ THỊ
  • ĐẶT MẬT KHẨU CHO CÁC ITEAM
  • TẠO LỊCH SỬ LÀM VIỆC

Màn hình thực tế

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript