"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Feb 8, 2018

CÙNG HỌC LẬP TRÌNH PLC VỚI HMI WEINTEK 8071IE P1.

TẠO 1 PROJECT VÀ SET 1 KẾT NỐI VỚI PLC
B1. VÀO EDIT-> SYSTEM PARAMETER
B2. TẠO MỘT NÚT BẤM ĐƠN GIẢN VÀ KẾT NỐI VỚI MÀN HÌNH THÔNG QUA PHẦN MỀM VNC VIEWER


B3.THỰC HÀNH LẬP TRÌNH LÀM QUEN VỚI GIAO DIỆN

  • GIAO TIẾP VỚI NÚT BẤM
  • SỬ DỤNG FUNTION KEY DI CHUYỂN QUA LẠI GIỮA CÁC TAB
  • TẠO ĐỒ THỊ
  • ĐẶT MẬT KHẨU CHO CÁC ITEAM
  • TẠO LỊCH SỬ LÀM VIỆC

Màn hình thực tế

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript