"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Mar 10, 2018

Món ăn tinh thần mỗi ngày đến công ty

Cuộc sônga là một cuộc đua .
Nếu bạn không tiến lên thì bạn sẽ tụt lùi
Cố gắng làm những việc mình có thể hay học những điều phục vụ cho cv cuộc sống của mình. Cố gắng lên

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript