"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Mar 9, 2018

THỰC HÀNH GIAO TIẾP PLC VỚI HMI 8071 IE WEINTEK

CÀI ĐẶT ĐỔ CHƯƠNG TRÌNH CHO HMI VIA ETHERNET
SAU KHI ĐÃ LẬP TRÌNH TRÊN EASY BUILDER PRO .( TÙY DÒNG HMI MÀ CÓ PHẦN MỀM LẬP TRÌNH KHÁC NHAU , VER KHÁC NHAU. Ở ĐÂY T DÙNG 8071IE) CPU Q03UDE MITSUBISHI, KẾT NỐI QUA MINI USB  CABLE.
TRÊN EASY BUILDER CHỌN TOOL -> DOWNLOAD ->CÀI ĐẶT IP CHO HMI NHƯ TRÊN CHÚ Ý ĐỊA CHỈ NÀY PHẢI TRÙNG VỚI ĐỊA CHỈ CỦA HMI (CÀI ĐẶT TRÊN MÀN HÌNH HMI

CÀI ĐẶT IP CỦA MÁY TÍNH . CHÚ Ý KHÁC NHAU Ở SỐ CUỐI ĐỊA CHỈ IP CỦA MÀN HMI 

VD
CHÚC THÀNH CÔNG

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript