"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

May 18, 2018

Add thư viên ESP8266, Nodemcu esp 8266 module WIfi vào Arduino IDE

Bước đầu tìm hiểu về IOT, serve ...chúng ta sẽ tìm hiểu về module wifi NODEMCU ESP8266
Đầu tiên chúng ta mở một chương trình mới lên . chú ý là chưa viết code vội nhé. sau đó ta vào 
File->Preference->Addition Boards Manager URLs: dán link http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

b2. vào tool -> Board manager -> gõ esp8266 và install

Sau khi đã install xong làm tiếp b3.  chúng ta có thể nhìn thấy board NODE, esp8266


Bây giờ thì lập trình thôi^^

1 Post a Comment:

Unknown said...

=D>

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript