"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Aug 8, 2018

Nỗ lực từng ngày

cuộc sống là một chuỗi ngày dài , luôn phải cố gắng và nỗ lực hết mình . thành công không đến ngày 1 ngày 2 mà là cả một quá trình dài để ta phấn đấu.
hay chịu khó hỏi những cái mình không rõ và đừng giấu giếm những điều mình không biết .
Cố gắng lên. con đường mình đã chọn dù lắm chông gai gập ghềnh nhưng đã chọn rồi hãy cố gắng thôi


0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript