"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Sep 5, 2018

Tài liệu IOT cho người mới bắt đầu p1

- ĐÂY LÀ LINK TẢI EBOOK: https://drive.google.com/file/d/0B_r-CYCTQK0hS1hZZk50ay1tWUE/view?usp=sharing
- HOẶC: https://github.com/iotmakervn/iot-starter-book/releases/tag/v1.0
- LINK XEM ONLINE: https://iotmakervn.github.io/iot-starter-book/

sưu tầm internet
IOT maker facebook

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript