"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Feb 18, 2020

Cuộc sống thường ngày ở Nhật Bản- p1 Bắt đầu sang nhật

VJ9320 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Thống kê

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript