"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Mar 19, 2020

Tìm hiểu về kí hiệu giao thông ở Nhật

Biển báo : https://japandriverslicense.com/japanese-road-signs/Từ vựng tiếng anh
http://cep.com.vn/Tu-vung-tieng-Anh-ve-cac-dang-bien-bao-giao-thong-Hinh-anh-minh-hoa-3466.html

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript