"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Mar 5, 2021

Ẩn bản quyền chân trang blogspot

Có nhiều template bị mã hóa bản quyền , nếu không dành về html để decode nó về bản quyền của mình thì chúng ta có thể ẩn nó đi . Nếu dùng thuộc tính style='visibility: hidden'  Không ẩn được bản quyền thì ta dùng thuộc tính style='opacity: 0'   vd với code của sora template  mình đã ẩn nó đi  

<div id='ty_footer'>

        <div class='ty-copy-container row' >

         Thêm bản quyền của mình 

Designed by <a href='https://nhatkytuoitre.com/' rel='dofollow' style='color:#fa5555;' target='_blank'>Asahi_pro</a>

 

Ẩn:           <div class='ty_footer_copyright' style='opacity: 0' >

                      Created By <a href='http://nhatkytuoitre.com/' id='mycontent'  rel='dofollow'  title='nhatkytuoitre' >Asahi_pro</a> | Designed by <a href='https://nhatkytuoitre.com/' rel='dofollow' style='color:#fa5555;' target='_blank'>Asahi_pro</a>  </div>

<div class='ty_footer_bank_image'>

<img alt='Payment Image' class='responsive-img' src='http://1.bp.blogspot.com/-_qcunSRk2Zk/WVaCkjCiZQI/AAAAAAAADJ0/v66UjreeKSABZEYqsq0DDeOnYNYxn7GMQCK4BGAYYCw/s1600/payments.png'/

</div>

        </div> 

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript