"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jun 11, 2021

Kỷ niệm automation 2p part1

Mặc dù đã nghỉ nhưng kỷ niệm về automation 2p vẫn luôn trong tâm trí . nơi t được làm chính tôi nơi có những người anh em tốt nhất từ khi t bắt đầu đi làm 

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript