"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jul 16, 2021

Bản Iso và ghost win 10.ghoBản 64 bit file .GHO: DOWNLOAD

Mã MD5: be082b8a465fbb1d0daaf4b5bea2a078

https://drive.google.com/u/0/uc?id=1iDREO707X_z1MVDXAc8ZzF9zNe8ab6dc&export=download

Bản 64 bit file .ISO: DOWNLOAD
Mã MD5: 7ea8757567eaf28fd51c5056076493f9

https://drive.google.com/u/0/uc?id=1Qxme1-CuARU51Sayd2dquIHZYLG6EZtt&export=download

WINDOWS 10 21H1 

https://drive.google.com/file/d/1pUGhlBsGQXU7eUzOqXSjXxRAjXON9Wjv/view

Check MD 5

MD5 checker

Nguồn: https://tinhte.vn/thread/ghost-win-10-32bit-64bit-nhe-nhat-2021-link-google-drive.3206187/

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript