"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jul 30, 2021

Khám răng ở Nhật

Hẹn lịch khám bsi hnay đi khám kiểm tra có tới 4 cái răng sâu lận. Răng mình bẩn mảng bám nhiều . bsi bảo nếu ko điêu trị 5 năm nua rụng hết răng . omg
 

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript