"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jul 30, 2021

Khám răng ở Nhật

Hẹn lịch khám bsi hnay đi khám kiểm tra có tới 4 cái răng sâu lận. Răng mình bẩn mảng bám nhiều . bsi bảo nếu ko điêu trị 5 năm nua rụng hết răng . omg
 

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript