"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Oct 1, 2021

Tiêm vaccine covid mũi 1 (30.9.2021)


chị hướng dẫn vào phòng tiêm

bàn tiếp nhận 

tiêm xong chờ 15p xem cơ thể có phản ứng j ko

nơi ngồi đợi làm thủ tục

ngồi chờ tiêm

chỗ ngồi đợi 15p

 

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript