"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Oct 1, 2021

Tiêm vaccine covid mũi 1 (30.9.2021)


chị hướng dẫn vào phòng tiêm

bàn tiếp nhận 

tiêm xong chờ 15p xem cơ thể có phản ứng j ko

nơi ngồi đợi làm thủ tục

ngồi chờ tiêm

chỗ ngồi đợi 15p

 

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript