"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jan 30, 2022

BA THỨ QUÝ GIÁ TRONG ĐỜICó ba thứ rất dễ hủy hoại cuộc đời một con người :
đó chính là sự nóng giận, sự tham lam và ích kỷ. 

Ba thứ vô thường nhất : đó chính là thành công, tài sản và cơ hội. 

Ba thứ vô giá nhất : đó chính là sức khỏe , lương thiện và tri thức. 

Ba thứ có thể giúp chúng ta thực hiện ước mơ : đó chính là khát khao, nỗ lực và kiên trì. 

Ba thứ có thể giúp chúng ta có thêm bạn bè tốt : đó chính là cởi mở, nhiệt tình và chính trực. 

Ba thứ cần phải hoàn thiện : đó chính là kỹ năng, tư duy và thái độ. 

Và cuối cùng... Ba thứ giúp chúng ta vui vẻ, hạnh phúc : đó chính là yêu thương, sự cho đi và biết đủ đầy!
ST

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript