"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Apr 19, 2022

Hoạt động ở nhà trẻ

Những buổi đầu của bạn bé. Chắc chưa quen nên cô giáo vẫn để ngồi ở ghế


ふたば めばえ保育園

https://goo.gl/maps/56jCmmnYo4LMyCeG6
0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript