"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Mar 12, 2023

Ngày tháng trôi

 Mỗi ngày mới lại thêm nhiều điều mới , đi đến nhà bạn bè chơi , gặp gỡ mng nói chuyện vơi bớt nỗi nhớ nhà . Năm nay cũng đầu 3 có lẻ r , đôi khi nghĩ chuyện nhà cửa đất đai con cái học hành ở đâu nữa , mấy năm phiêu bạt nữa mới ổn định được đây... miên man suy nghĩ định hướng cuộc đời , thời gian thì cứ lặng lẽ trôi , tương lai là một câu hỏi lớn ? ta sẽ là ai ta sẽ làm gì , ta sẽ ở đâu ?

Cố lên tôi ơi 


0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript