"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jun 27, 2023

21 NGÀY THAY ĐỔI BẢN THÂN - DAY 5

 Đường tuy ngắn không đi không bao giờ đến

việc tuy nhỏ không làm chẳng bao giờ nên.

Mỗi ngày cố gắng từng chút một nhé

Đi chậm nhưng đừng bao giờ từ bỏ


0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript