"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jun 28, 2023

21 NGÀY THAY ĐỔI BẢN THÂN - DAY 6

Nóng giận là bản năng kìm chế nóng giận là bản lĩnh.
Trí tuệ hình thành trong tĩnh lặng, tính cách hình thành trong bão táp
Cố lên tôi ơi! 

 

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript