"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jul 19, 2023

21 NGÀY THAY ĐỔI BẢN THÂN 20&21 - HOÀN THÀNH MỤC TIÊU NGẮN HẠN LẦN 1

 Mọi cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng nếu ta có đủ lòng kiên nhẫn và sự kiên trì

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript