"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jul 19, 2023

21 NGÀY THAY ĐỔI BẢN THÂN 20&21 - HOÀN THÀNH MỤC TIÊU NGẮN HẠN LẦN 1

 Mọi cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng nếu ta có đủ lòng kiên nhẫn và sự kiên trì

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript