"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jul 5, 2023

21 NGÀY THAY ĐỔI BẢN THÂN - DAY11

Lựa chọn hướng đi cho cuộc đời.
Hãy luôn hướng đến những điều tích cực hơn trong cuộc sống. 
Muốn gặp những người xuất sắc , bản thân cũng phải trở trên xuất sắc , ít nhất là hơn mình của ngày hôm qua
 

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript