"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Sep 3, 2023

Hướng dẫn MODE Ch340 (USB -> UART) nạp cho Arduino promini

 I. Chuẩn bị

1. USB to UART CH340

2. Tụ gốm 104

3. Mỏ hàn

II. Tiến hành mổ xẻ

B1:Xác định thứ tự chân của jump để câu dây. Ta có thứ tự chân như hình vẽ.

Chân số 13


B2: Kết nối chân 13(DTR) của chip ch340 với tụ C104 

Các bạn sử dụng loại tụ này nhé 

Tụ gốm 104
Sơ đồ kết nối tụ gốm 104 với ch340


Chân 13 là chân DTR: Data terminal relay. 

B3. Kết nối Ch340 với arduino pro mini


Trên arduino promini kết nối vào chân DTR - DTRTiến hành nạp code . Chúc các bạn thành công!

Tham khảo :Arduino.vn

>>Tụ gốm


0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript