"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Oct 13, 2023

Lần đầu đi shaken xe ở nhật

Mình đang tham khảo kinh nghiệm trên web này 

https://momiji-family.com/lam-%E8%BB%8A%E6%A4%9C-shaken-tai-nhat/

So sánh giá shaken nhưng chắc phải đi thực tế xem báo giá mới biết được . trong tháng này phải làm shaken rồi .hic

https://car.rakuten.co.jp/shaken/search/3070001/?dist=5&carKind=M&options=S0000003

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript