"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jun 5, 2024

Cài trợ lý ảo Google vào tất cả loa của bạn: Loa nào cũng thông minh


Link dùng trong video: Autostart your MagicMirror²
Mysmarthome
public key
pub-c-615657f9-7807-4479-af9a-feef8f63cfc4

subrice key
sub-c-de872289-4004-4086-b472-640382aafaaf

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript