"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Dec 26, 2015

Cách nhúng File Flasg vào web blogspot của gg

Cách nhúng flash vào blogspot
Bước đầu tiên chúng ta sẽ úp lên gg drive sau đó click chuột phải và chọn mục chia sẻ

Copy đoạn code đó dán vào đây:
Copy link và dán vào trình duyệt

Copy phần tô đậm dán vào link ở trên
https://b2e8b78bab92d76cecb621cc5d7840bbac733d5b.googledrive.com/host/0ByjNn9fXEpftSEFFZVZiWGN6R0k
công đoạn cuối cùng nhúng vào web blog


Code Nhúng Flash vào blogspot
Copy link ở trên và dán vào code
<embed bgcolor="#FFFFFF" height="220" width="300" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="https://b2e8b78bab92d76cecb621cc5d7840bbac733d5b.googledrive.com/host/0ByjNn9fXEpftSEFFZVZiWGN6R0k
" type="application/x-shockwave-flash" >
</embed>
Ok

Mở widget html của blogspot lưu lại và thưởng thức thành quả nào

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript